Hengelsportvereniging "Het Voorntje"

De vereniging is opgericht op 1 april 1956 door de heren Gerben van Leeuwen te Gees, Teunis van Nuil te Geesbrug en Jan Platje te Zwinderen.
Doel van de vereniging was het bevorderen van de hengelsport. Tevens was de doelstelling om in wedstrijdverband de krachten met elkaar te meten.
In de beginjaren werd er veel samengewerkt met de verenigingen "De Brasem" uit Nieuwlande en met het "Vette Baarsje"uit Hoogeveen. Er werden in die tijd ook gezamenlijke wedstrijden gehouden.

In de beginjaren was de club ook aangesloten met het pootvisfonds. Dit om er voor te zorgen dat de visstand in de diverse kanalen en stroompjes op peil bleef. De laatste jaren is de vereniging aangesloten bij de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe, gevestigd te Tynaarlo. De federatie houdt zich bezig met o.a. het pachten van viswateren in de genoemde provincies en het organiseren van wedstrijden voor haar leden. Verder onderhoud zij contacten met Gemeenten en waterschappen.

De hengelsportvereniging "Het Voorntje" telt momenteel zo'n 140 leden en daarnaast nog een aantal wedstrijdleden.

Jaarlijks worden vanaf medio april 13 wedstrijden georganiseerd waarvan 3 samen met de buren "De Vrolijke Vissers" uit Zweeloo. De wedstrijden worden gehouden in wateren van de gemeente Coevorden. Uitzondering hierop is dat aan het eind van het seizoen een zogenaamde uitwedstrijd welke in Assen of Giethoorn wordt gehouden.

Aan de wedstrijden kan elk lid deelnemen. Na afloop van de wedstrijd wordt de vis direct gewogen en vervolgens teruggezet in het water. Na het wegen vindt ter plekke de prijsuitreiking plaats waarbij elke keer een tiental prijzen ter beschikking staan.

Het is in Nederland verplicht om een vispas te hebben en deze tijdens het vissen bij je te dragen. Er wordt regelmatig door zogenoemde BOA's (Buitengewone Opsporing Ambtenaren) gecontroleerd op overtredingen van de viswet. Bij constateringen van overtredingen volgen forse boetes van enkele honderden euro's.

Lidmaatschapsprijzen:

Voor volwassenen€ 32,50 per jaar
Jeugd van 14 tot 18 jaar€ 16,00 per jaar
Jeugd van 0 tot 14 jaar€ 8,50 per jaar
Tijdelijke vispas 0-14 jaar€ 1,00 per jaar

Elk lid van de vereniging krijgt minimaal 3 x per jaar het Visblad toegezonden door de Nederlandse Hengelsportfederatie, een zeer lezenswaardig blad.

De vispassen zijn te verkrijgen bij de Tourist Info te Gees.

Planning wedstrijden in 2017

DatumLotingAanvang en duur wedstrijd
Zaterdag 8 april13.00 uur12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 22 april11.30 uur12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 6 mei 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Donderdag 18 mei 17.30 uur 18.30 uur tot 21.00 uur
Donderdag 8 juni 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 22 juni 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 13 juli 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 15 juli 10.30 uur 11.00 uur tot 16.00 uur Koppelwedstr. met Zweelo
Donderdag 27 juli17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 5 augustus 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag 26 augustus 7.00 uurWedstrijd samen met Zweeloo, gehele dag
Zaterdag 2 september 09.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag 16 september 09.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur

Verzamelpunt is altijd bij de Oosterhesselerbrug waar ook de loting plaats vindt. De hengelkeuze is vrij. Per wedstrijd worden 10 vleesprijzen beschikbaar gesteld. Inleg 4,00 per wedstrijd.Kinderen van de basisschoolleeftijd uit Zwinderen en Nieuw Zwinderen, na afloop van de viswedstrijd in het kader van het 800 jarig bestaan van Zwinderen.Het bestuur

Het Bestuur van de hengelsportvereniging telt 3 leden, te weten:

NaamFunctieTelefoon E-mail
A.Pol VoorzitterTel: 0524-581195 albert.will@ziggo.nl
E. Kuipers Secretaris Tel: 0524-582131 kuiperse@home.nl
H.Diedering Penningmeester Tel : 0524-582175 diederin@planet.nl