Deze pagina kan afgedrukt worden:     

Plaatsingssbeleid

Deze website wordt gefinancierd door de bijdragen van bedrijven die op de website vermeld staan in de rubrieken: Bedrijven in en rondom Gees, Overnachten, Horeca, Winkels/Ateliers en Recreatie. Alle bedrijven en verenigingen waarvan een redelijk deel van de activiteiten daadwerkelijk plaatsvindt in Gees komen in aanmerking voor vermelding op de website van Gees: www.geesweb.nl. Voor bedrijven in de rubrieken 'Overnachten, Horeca en Recreatie' geldt een gebied met een straal van ca. 8 km om Gees.
Er mag een voorkeur worden aangeven voor de rubriek waarin de vermelding geplaatst dient te worden, maar die rubriek moet wel overeen komen met het doel en activiteiten van de onderneming of vereniging. Binnen die rubriek is de volgorde alfabetisch.

Vermelding op initiatief van het webteam

Het webteam kan zelf beslissen of een onderneming of vereniging vermeld wordt. De organisatie of vereniging wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Heeft een organisatie tegen die vermelding bezwaar dan kan zij dat melden (schriftelijk of per e-mail) en zal de vermelding weer ongedaan worden gemaakt. Mochten er onverhoopt onjuiste gegevens zijn opgenomen dan zullen deze, zo spoedig mogelijk nadat het webteam hierover is ge´nformeerd, worden gecorrigeerd.

Kosten

Van alle bedrijven die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kan een vermelding op de website worden geplaatst. De vermelding kan een link naar de eigen website bevatten of een link naar een webpagina op de website van Gees. De kosten hiervan bedragen:
• Een vermelding in een rubriek met link naar een eigen website: € 20,00
• Een eigen webpagina van 600px lengte op de website van Gees: € 10,00
• Extra hoogte van de eigen webpagina per 300 px: € 10,00
• Per extra vermelding in een andere rubriek: €  5,00
• Per actief e-mailadres: €  5,00
Voor verenigingen zonder winstoogmerk is deze informatie gratis.

Vermelding van extra aanvullende informatie.

Het is ook mogelijk om extra aanvullende informatie (foto's of tekst) op een aparte pagina te plaatsen. Hiervan zijn de kosten per pagina:
• Voor verenigingen: €  5,00
• Voor bedrijven: € 5,00 - 10,00 (afhankelijk van de hoogte)

Vermelding in meer rubrieken.

Een onderneming kan ook in een andere rubriek vermeld worden. Als de vermelding dezelfde inhoud heeft als in de eerste rubriek dan zijn de kosten van een extra vermelding € 5,00 .

Slotbepalingen

•  Indien informatie frequent vernieuwd moet worden, kunnen extra kosten berekend worden.
•  Het webteam kan zonder opgaaf van redenen een vermelding, foto's of teksten weigeren.
•  Het webteam heeft de definitieve beslissing over de rubriek waarin de vermelding plaats vindt.
•  De te plaatsen informatie moet qua inhoud en lay-out passen in de website.
•  De aanleverende organisatie is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.
•  Het webteam behoudt zich het recht voor om het plaatsingsbeleid te wijzigen.