Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Gees, Dorpsstraat 47