Toeristenmenu:
Inwonersmenu:
Fietsen
Fietsroutes in en rondom Gees

Kunstroute genaamd: Dorpsgezichten (Klik op een foto voor meer informatie.)


Menhir Memory De Trek Bullders Schop en lepel
Gees OosterhesselenMeppenAalden

Meditatieboom (beeld) Het arbeiders feestmaal (beeld) Le Pont Perdu (beeld) Reuzen stoelen (beeld)
Zweeloo WezupWezuperbrugSchoonoord

Fietsen door een karakteristiek stukje Drenthe.  ( www.natuurkunstdrenthe.nl/nl/dorpsgezichten)

Romantische brinken, eeuwenoude eiken, moderne woonwijkjes en het spiegelende water van het Oranjekanaal vormen de ruggegraat van de ongeveer 55 kilometer lange route die de titel Dorpsgezichten heeft gekregen. Acht dorpen met ieder hun eigen karakter en kleur vormen als het ware de zijden van een landschappelijk pakket waaraan ook onverwachte nieuwe elementen zijn toegevoegd. Elementen die een extra prikkel vormen om het echte Drentse platteland eens met andere ogen te bekijken. Deze prikkelende nieuwigheden worden gevormd door hedendaagse kunstwerken van internationale kunstenaars.

In de loop der tijd, dat wil zeggen van 2009 tot en met 2012, worden er in ieder dorp verschillende kunstwerken geplaatst. Deze objecten zijn dan voor velen al geen onbekenden meer. Natuur- en kunstliefhebbers hebben deze immers al eerder kunnen zien tijdens de bekende kunst- en natuurwandelingen in Schoonoord, zoals deze sinds 2005 jaarlijks door de Stichting Natuurkunst Drenthe worden georganiseerd. Eerder te zien waren bijvoorbeeld de 'Reuzenstoelen' uit 2005, 'Het arbeiders feestmaal' uit 2007 en 'Bullders' uit 2008. Kunstwerken die tot de verbeelding spraken en nu een tweede leven ingaan om jarenlang inwoners en bezoekers uit te dagen om het platteland in de gemeente Coevorden steeds weer opnieuw te komen beleven.

De selectie van de kunstwerken richt zich ieder jaar, naast de tijdelijke installaties, ook op het realiseren van enkele meer permanente beelden. Deze beelden kunnen van hout of steen (zwerfkeien) zijn en zijn van een zodanige kwaliteit dat zij geschikt zijn of kunnen worden gemaakt om op een permanente locatie tentoongesteld te worden.

Zo is het plan voor Dorpsgezichten geboren met als intentie om beelden te plaatsen in de dorpen Schoonoord, Wezuperbrug, Wezup, Zweeloo, Aalden, Meppen, Gees en Oosterhesselen.

Een en ander in samenwerking met de deelgebiedscommissies I en II van de gemeente Coevorden, de verenigingen voor Dorpsbelangen en andere betrokkenen. Het plan loopt tot 2012 en het ligt in de bedoeling om in die periode ca 18 beelden te plaatsen langs een aantrekkelijke route die ongeveer 55 kilometer lang wordt.

Gees

Beeld van Menhir

Menhir Memory  (Klik op foto)

Paola Vivian (ItaliŽ)
Locatie: hoek Dorpsstraat-Holtweg

Een zuil die verbinding maakt tussen de verschillende tijden en de overblijfselen ervan. Menhir Memory roept herinneringen op aan de geschiedenis van de omgeving en daagt de mensen uit hierover na te denken. Ook met het doel om de toeschouwer bewust te maken van de natuur en omgeving en de rol die zij daar in heeft. Menhir Memory als cultusobject en vanuit een bepaalt gezichtspunt een zuil die zich richt naar de hemel. Menhir Memory
Naar begin

Oosterhesselen

Beeld Locatie: Beatrixlaan - voorzijde Esdal college

De trek

GwenaŽl Stamm (Frankrijk)
Locatie: Beatrixlaan - voorzijde Esdal college

Uit boomstammen gezaagde witte huisjes lijken op drift: ze trekken het land in. Waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen? Waar zullen ze zich vestigen? Bewust in hun omgeving of verdwaalt en op zoek naar een betere plaats? Het raadselachtige en speelse karakter van het werk in dialoog met de omgeving.
Naar begin

 

Meppen

Beeld

Bullders (Klik op foto)

David Kochavi (IsraŽl)
Locatie: hoek Mepperdennenweg -Bosrand

Drie 'bullders' opgebouwd uit forse palen en zwerfkeien. Lichaam, hoofd en poten maken de 'bullders' tot kolossale (prehistorische) dieren. Zijn het wachters? De kunstnaar zegt erover: 'Ik werd geÔnspireerd door de daadkracht van de vroegere bewoners van dit gebied: in staat tot het bouwen van hun eigen houten nederzettingen en boerderijen en de grote stenen graven. Met de beperkte middelen en materialen maakten zij geweldige rituele plaatsen. Dat daagde mij uit tot deze 'bullders'.
Naar begin

Aalden

Beeld

Schop en lepel

Stefan Ester (Duitsland)
Locatie: Hoek Aelderhooghe -Kloosterdwarsweg

Twee sterke symbolen: de schop en de lepel. Zij verbeelden de landschappelijke ontwikkeling tijdens het bebossen (de schop) en de eerste levensbehoefte eten (de lepel). Het sociale aspect van de vele hardwerkende arbeiders vertaald in een krachtig beeld. De twee beelden zijn omcirkeld. De buitenste cirkel bestaat uit zwerfkeien en refereren aan de ijstijd en het gebruik van de stenen voor de flintenwegen.
Naar begin

Zweeloo

Beeld

Meditatieboom (Klik op foto)

Francois Geisman (Frankrijk)
Locatie: Kloosterdwarsweg

De boom als plaats voor meditatie. Een plaats waar de kunstenaar denkt aan het verleden, zoals oude stenen monumenten. Toen hij over de Legende las wilde hij een plek maken ter herinnering aan het dappere meisje Marieke. Zij verdient een monument, een gouden monument. Een plek waar mensen kunnen mediteren over hun leven en kunnen nadenken over het beschermen van de natuur tegen onnodig menselijk geweld.
Naar begin

Wezup

Beeld

Het arbeiders feestmaal

Andrea Thompson (USA)
Locatie: Wezuperstraat

De gemeenschappelijke tafel van de (bos)arbeiders voor een feestmaal is een symbool voor overvloed en de vruchten die samenwerking afwerpt. Ook in moeilijke tijden vinden mensen manieren om iets met elkaar te vieren: iedereen breng wat mee en men bouwt met elkaar een feest. Hard werk onder slechte condities met simpele gereedschappen is voldoende geweest om het landschap totaal te transformeren. De namen van vele arbeiders en hun identiteit is opgelost in de geschiedenis, maar hun geest bleef, ingebed in het gerevitaliseerde landschap. Als we rondwandelen door dit gebied genieten we van het harde werk van jaren geleden. Dankbaar kunnen we aan deze tafel plaats nemen.
Naar begin

Wezuperbrug

Beeld

Le Pont Perdu

Joost Barbiers (Nederland)
Locatie: Langs het Oranjekanaal in Wezuperbrug

Het kanaal waaraan Wezuperbrug ligt, werd gegraven in de tijd dat het vervenen van Zuidoost Drenthe in vol bedrijf was. Sinds niemand in Nederland meer op een turfje zit te wachten, ligt het kanaal er verloren bij. In het Le plat pays zingt Jacques Breiover Le canal perdu en wie zijn Vlaanderen kent weet hoe desolaat een verlaten kanaal er daar in een opgedoekte industrie streek uit kan zien. Zo niet het Oranjekanaal bij Wezuperbrug. Hier veeleer de ontspannen schoonheid van het nutteloze. Een passende brug bij een verloren kanaal. Een brug, die de andere oever nooit bereikt: een pont perdu.
Naar begin

Schoonoord

Beeld

Reuzen Stoelen

Rumen Mihov Dimitrov (Bulgarije)
Locatie: Hoek Brammertstraat -Brugstraat

De reuzenstoelen staan symbool voor het samengaan van natuur en mens. De mens als toeschouwer kan plaats nemen op de stoelen en het een en ander overdenken. Voor de reuzen Ellert en Brammert hebben deze stoelen waarschijnlijk ook deze rol gehad: het overdenken van hun doen en laten, hoe gruwelijk ze soms ook bezig waren.
Naar begin

 


Klenckeroute

Klik op kaart voor vergroting

routekaart Voor meer informatie, zie: Klenckeroute

Saksenspoor, 22 km

Saksenspoor is een schilderachtige fietsroute van circa 22 km.

U geniet een kleine twee uur van bos, heide en eeuwenoude beekdalen. De prachtige gerestaureerde boerderijen in Meppen en Oud Aalden maken de Saksische sfeer van ruim 300 jaar geleden compleet.

Voor meer informatie en de routebeschrijving:  Saksenspoor

Bruingoud route, 23 km

Door ANWB bewegwijzerd

Het landschap rond Schoonebeek is gevormd door de winning en het gebruik van verschillende natuurlijke bronnen. Tussen 1850 en 1992 werd hier het hoogveen op systematische wijze 'aan snee' gebracht. De turf was het "bruine goud". Er waren jaren dat er meer dan een half miljoen ton turf op de zetvelden stond te drogen. Een andere natuurlijke bron was de aardolie: het "zwarte goud". Rond Schoonebeek trof men in 1943 op een diepte van 800 meter een dikke, oliehoudende laag aan. In snel tempo verschenen na de oorlog boortorens, ja-knikkers en andere technische installaties. Vooral door de immigratie van NAM-medewerkers met hun gezinnen breidde het dorp zich in snel tempo uit. Het kleine dorp werd de oliehoofdstad van Nederland; in de jaren '50 werd bijna een kwart van de Nederlandse oliebehoefte gedekt door de olie uit Schoonebeek.
Voor meer informatie, zie: Bruingoud route

Emmelkamp route, 42 km

Door ANWB bewegwijzerd

Vanuit de oudste stad van Drenthe: vesting Coevorden, voert de fietsroute over een zandrug in oostelijke richting Schoonebeek. Ten noorden strekt zich een onafzienbaar moeras uit. Ten zuiden van de zandrug ligt het beekdal van het Schoonebekerdiep. Bij Oud-Schoonebeeek duikt de zandrug onder en buigt de fietsroute naar het zuiden af. Je gaat hier de Duits-Nederlandse grens over, dwars door de natte landen van het Schoonebekerdiep en de Vecht. Je komt uiteindelijk uit op de historische handelsroute Stavoren-Bentheim-Keulen. Hieraan ontleende de vesting Coevorden haar bestaansrecht
Voor meer informatie, zie: Emmelkamp route

Links voor fietsroutes in Drenthe zijn: